Kitabı Mukaddes (Tevrat Zebur ve İncil) Nedir?

Neden Dört İncil Var? (İncil mi, İnciller mi?)

Hıristiyanlar neden kiliseye giderler?

Hz. İsa ne zaman geri gelecektir?

Kutsal Kitap'ın Doğruluğu ve Değişmezliği!

İncili sağlığında İsa Mesih'mi yazdı?

İsa Mesih'in Tamamladığı ve Tamamlayacağı Peygamberlikler!

Üçlü Birlik (Teslis) İnancı Nedir?

Hristiyan Olmak için Ne Yapmalıyım.

Hiristiyanlar niçin Hz Muhammede inanmıyorlar?

İncilde İslam Peygamberi ile ilgili bir ön bildiri varmıdır?

Hem Kutsal Kitap Hem de Kuran Doğru Olabilirmi?

İsa Mesih Tanrının Oğlumudur?

Haç çıkartmak nedir?

Katolik, Protestan, Ortadoks Ne Demektir?

Günah Çıkartmak nedir?

Hristiyanlar Birden Fazla Tanrıyamı Tapınırlar?

Kutsal Kitap'ın Tanrısı Sevgi Tanrısımıdır?

İsa Mesih Haç üzerinde ölmedi mi?

 

İsa Mesih'in Tamamladığı ve Tamamlayacağı Peygamberlikler.

Kutsal Kitap'tan İsa Mesih'in tamamladığı ve tamamlayacağı peygamberliklerin listesi:

Mesih'le İlgili
Peygamberlikler
Eski Antlaşma'daki
Önceden Bildiri
Yeni Antlaşma'daki
Gerçekleşme
Mesih'in Doğumuyla ilgili:

Kadın'ın soyundan doğuş

Tekvin. 3:15

Matta1:20 Gal. 4:4

Bakire-kızdan doğuş

Yeşaya 7:14

Matta1:18-25 Luka1:26-35

İbrahim'in soyu

Tekvin. 22:18

Matta 1:1 Gal. 3:16

İshak'ın soyu

Tekvin. 26:4

Matta 1:2 Luka3:34

Yakup'un soyu

Sayılar 24:17

Matta 1:2 Luka3:33

Yahuda oymağından

Tekvin. 49:10 Mika 5:2

Matta 1:2 Luka3:33

İbranililere Mektup 7:14 Esinleme 5:5

Yesse'nin soyu

Yeşaya 11:1

Matta 1:6 Luka3:32

Davut'un soyu

II. Samuel 7:12 Yer. 23:5

Matta 1:1 Romalı'lara Mektup1:3; 2. Timoteus 2:8

Beytlehem'de doğuş

Mika 5:2

Matta 2:1-11 Luka2:4-7

Mesih'in Kimliğiyle ilgili:

Yaradan olarak dünyaya

Mika 5:2 Mezmurlar (Zebur) 102:25

Yuhanna1:1; 8:58 Koloselilere Mektup1:17

girmeden önceki varlığı

Yeşaya 9:6 44:6 48:12

İbranililere Mektup 1:8-12 Esi. 1:17

Rab olarak çağrılır

Mezmurlar (Zebur) 110:1 Yer. 23:6

Matta 22:43-45 Luka2:11

Adını İmanuel koyarlar

Yeşaya 7:14

Matta 1:23

Peygamber olur

Tesniye 18:18

Yuhanna6:14 Elçilerin İşleri 3:22-26

Hem kral, hem de kahin olur

Mezmurlar (Zebur) 110 Zekeriya 6:11-13

Yuhanna1:49 İbranililere Mektup 7

Esinleme. 19:16

Kutsal Ruh'ça meshedilir

Yeşaya 11:2 42:1 61:1

Luka 4:1,14-21 Elçilerin İşleri 10:38

Tanrı için gayreti

Mezmur 69:9

Yuhanna2:15-17

Mesih'in Göreviyle ilgili:

Öncüsü, O'ndan önce gelir

Yeşaya 40:3 Malaki3:1

Markos 1:1-9 Yuhanna1:23

Görevi Galile'de başlar

Yeşaya 9:1

Matta 4:12-17

Mucizeler yapma görevi

Yeşaya 61:1

Luka7:18-23 Elçilerin İşleri 2:22

Benzetmelerle öğretişi

Mezmurlar (Zebur) 78:2

Matta 13:34-35

Kendi tapınağına gelir

Malaki 3:1

Matta 21:12 Yuhanna2:13-16

Kudüs'e eşeğin üzerinde giriş

Zekeriya 9:9

Matta21:6-11 Luka 19:35-37

Mesih'in Acıları ve Ölümüyle ilgili:

Emirden 483 yıl sonra olur

Daniel 9:25-26 Nehemya 2

M.S.33 İsa öldürüldü

Arkadaşı O'na ihanet eder

Mezmurlar (Zebur) 41:9

Matta 10:4; 26:49-50

30 parça gümüşe satılır

Zekeriya 11:12-13

Matta 26:15; 27:3-10

Öğrencileri O'nu terk eder

Zekeriya 13:7

Markos 14:27,50

Sövüldüğünde ağzını açmaz

Yeşaya 53:7

Matta 27:12 I. Petrus. 2:21-23

Vurulur ve tükürülür

Yeşaya 50:6

Matta 26:67 Luka22:63

Onunla alay edilir

Mezmurlar (Zebur) 22:7-8

Matta 27:39-43

Günahlarımız için yaralanır

Yeşaya 53:5

Matta 27:26 I. Petrus. 2:24-25

Elleri ve ayakları delinir

Mezmurlar (Zebur) 22:16 Zekeriya 12:10

Luka23:33 Yuhanna20:25,27

Hırsızlarla haça gerilir

Yeşaya 53:12

Luka22:37 Markos15:27-28

Düşmanları için şefaat eder

Yeşaya 53:12

Luka23:34

Kendi cemaatı O'nu reddeder

Yeşaya 53:3

Yuhanna1:11; 19:14-15

Neden yokken nefret edilir

Mezmurlar (Zebur) 69:4 Yeşaya 49:7

Yuhanna10:31-32; 15:25

Elbiseleri için kumar oynanır

Mezmurlar (Zebur) 22:18

Yuhanna19:23-24

Susayınca öd ve sirke verilir

Mezmurlar (Zebur) 22:15; 69:21

Yuhanna19:28-30 Matta 27:34

Terk edilmEsinlemein feryadı

Mezmurlar (Zebur) 22:1

Matta 27:46

Ruhunu Tanrı'ya teslim eder

Mezmurlar (Zebur) 31:5

Luka23:46

Kemikleri kırılmaz

Çıkış12:46 Mezmurlar (Zebur) 34:20

Yuhanna19:33

Kalbi yarılır

Mezmurlar (Zebur) 22:14

Yuhanna19:34

Böğrü mızrakla delinir

Zekeriya 12:10

Yuhanna19:34-37

Öğleyin bir karanlık çöker

Amos 8:9

Matta 27:45

Bir zenginin mezarına gömülür

Yeşaya 53:9

Matta 27:57-60

Mesih'in Ölümden Dirilişi, Yüceltilmesi ve İkinci gelişiyle ilgili:

Ölümden dirilir

Mezmurlar (Zebur) 16:10 Yeşaya 53:10

Matta 28:6 Luka 24 Yu. 20

Elçilerin İşleri 2:23-32 I.Kor. 15

Göklere yükselir

Mezmurlar (Zebur) 68:18

Luka 24:50-51 Elçilerin İşleri 1:9

Tanrı'nın sağına yüceltilir

Mezmurlar (Zebur) 110:1 Yeşaya 52:13

Elçilerin İşleri 2:33-36 İb. 1:3,13

Efeslilere Mektup 1:20 Fil.2:9-11

Yahudiler için "sürçme taşı"

Mezmurlar (Zebur) 118:22 Yeşaya 8:14

I. Petrus. 2:7 Romalı'lara Mektup 9:30-33

Uluslara "Işık" ve "kurtuluş"

Yeşaya. 49:6

Elçilerin İşleri 13:47-49; 26:23

Tanrı'yla barıştırır

Yeşaya 57:19

Efeslilere Mektup 2:17-18

Topluluğunun "baş taşı" olur

Yeşaya 28:16 Mz. 18:22

I. Petrus. 2:5-7 Efeslilere Mektup 2:20

Dünyayı yargılamayı gelir

Zekeriya 12:10; 14:3-4

Esinleme. 1:7; 19:11-21

Tanrı'nın egemenliğini kurar

Mezmurlar (Zebur) 2 Daniel 7:13-14

Matta 25:31 Es. 1:7; 20:4

 

Ana Sayfa | Bize Yazın | ©2005 www.Haddinibil.com