Kitabı Mukaddes (Tevrat Zebur ve İncil) Nedir?

Neden Dört İncil Var? (İncil mi, İnciller mi?)

Hıristiyanlar neden kiliseye giderler?

Hz. İsa ne zaman geri gelecektir?

Kutsal Kitap'ın Doğruluğu ve Değişmezliği!

İncili sağlığında İsa Mesih'mi yazdı?

İsa Mesih'in Tamamladığı ve Tamamlayacağı Peygamberlikler!

Üçlü Birlik (Teslis) İnancı Nedir?

Hristiyan Olmak için Ne Yapmalıyım.

Hiristiyanlar niçin Hz Muhammede inanmıyorlar?

İncilde İslam Peygamberi ile ilgili bir ön bildiri varmıdır?

Hem Kutsal Kitap Hem de Kuran Doğru Olabilirmi?

İsa Mesih Tanrının Oğlumudur?

Haç çıkartmak nedir?

Katolik, Protestan, Ortadoks Ne Demektir?

Günah Çıkartmak nedir?

Hristiyanlar Birden Fazla Tanrıyamı Tapınırlar?

Kutsal Kitap'ın Tanrısı Sevgi Tanrısımıdır?

İsa Mesih Haç üzerinde ölmedi mi?

 

Hristiyanlar Niçin HZ. Muhammed'e İnanmıyorlar?

Hz. Muhammet'e ilişkin Hıristiyanlığın yorumuna Kutsal Kitapta İsa Mesih ile ilgili yazılanlar göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Hem Hıristiyanlar hem Müslümanlar İsa'nın Mesih olduğu konusunda hem fikirdirler.

İsa'nın Mesih olması ne anlama gelir?

Kutsal Kitaba göre Mesih, tüm Kutsal Yazıların ve Peygamberliklerin gerçekleşmesidir. Hıristiyanlar onun insanlığın kurtarıcısı olduğuna inanırlar.

İsa Mesih şöyle demiştir. “ Yol, gerçek ve yaşam benim ” (Yuhanna 14;6)

Bu nedenle Hıristiyanlar gerçeğin ölçütünün İsa Mesih olduğuna inanırlar. Kutsal Kitabın tanıklığı budur. Hıristiyanlar Hz. Muhammet'e baktıklarında, İsa Mesih'le doruğa ulaşan tüm Kutsal Kitap tanıklığı ile değerlendirmelidirler.

Hz. Muhammet ancak Kutsal Kitabın İsa Mesih ile ilgili tanıklığını kabul ettiği ölçüde Hıristiyanlar tarafından kabul görecektir. Aynı şekilde yine ancak Hz.Muhammet'in yaşamı ve öğretileri İsa Mesih'in çarmıhtaki kurtarışına tanıklık ettiği ölçüde Hıristiyanlar kendisini benimseyecektir.


Ana Sayfa | Bize Yazın | ©2005 www.Haddinibil.com